Θεματολογία

 • Αισθητική χειρουργική μαστού
 • Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή
 • Ενθέματα μαστού – νεώτερα δεδομένα
 • Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων μαλακών μορίων
 • Σύγχρονη αντιμετώπιση μελανώματος και μη-μελανωτικών καρκίνων του δέρματος
 • Χειρουργική αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος
 • Χειρουργική ογκολογία & αποκατάσταση κεφαλής και τραχήλου
 • Ρυτιδεκτομή και ανόρθωση προσώπου/τραχήλου (face/neck lift)
 • Ρινοπλαστική: Πρωτοπαθής – δευτεροπαθής
 • Laser, ενέσιμα υλικά, νήματα στην Πλαστική Χειρουργική
 • Βλεφαροπλαστική και περιοφθαλμική χειρουργική
 • Μετα-βαριατρική χειρουργική
 • Χειρουργικές εξελίξεις στη λιποαναρρόφηση & δερμολιπεκτομές κορμού
 • Νεώτερα δεδομένα στη μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους
 • Χειρουργική αποκατάσταση παθήσεων και κακώσεων χεριού
 • Χειρουργική περιφερικών νεύρων
 • Επανορθωτική χειρουργική κάτω άκρου
 • Σύγχρονες εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση του εγκαύματος
 • Τραύμα – επείγοντα στην Πλαστική Χειρουργική
 • Συγγενείς κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Χειρουργική επαναπροσδιορισμού του φύλου
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών
 • Σύνθετες αλλομεταμοσχεύσεις ιστών
 • Μεταμόσχευση μαλλιών
 • Καινοτομίες στην Πλαστική Χειρουργική
 • Η βιοτεχνολογία στη σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική
 • Αναγεννητικές θεραπείες
 • Εκπαίδευση στην Πλαστική Χειρουργική
 • Γεωγραφική κατανομή των Πλαστικών Χειρουργών στην Ελλάδα
 • Νέα εποχή στην επικοινωνία & διαφήμιση ιατρικών πράξεων
 • Η Πλαστική Χειρουργική κατά και μετά την COVID εποχή