Βραβεία

Στο πλαίσιο του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία:

  • ΒΡΑΒΕΙΟ «Γ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ»  Αθλοθετούμενο από την οικογένεια του αείμνηστου Γεωργίου Πολυκράτη, θεμελιωτή της Ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής στην Ελλάδα, το βραβείο συνοδεύεται με χρηματικό έπαθλο 1000€ και τιμητικό δίπλωμα της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. Το βραβείο αυτό απονέμεται για την καλύτερη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
  •  ΒΡΑΒΕΙΟ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.  Αποτελεί βραβείο με χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ για την καλύτερη ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Όλες οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις κρίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια από ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο μοιράζεται στις ισοβαθμίσασες εργασίες. Το βραβείο απονέμεται κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου.
  • ΒΡΑΒΕΙΟ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. Αποτελεί βραβείο με χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ για την καλύτερη ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (e-poster) . Όλες οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) κρίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια από ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο μοιράζεται στις ισοβαθμίσασες εργασίες. Το βραβείο απονέμεται κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου