13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΠΕΑΧ 16 – 19 Οκτωβρίου 2019 Ίδρυμα Ευγενίδου.

Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε τις επιστημονικές σας εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες της επιστημονικής επιστροπής που παρουσιάζονται αναλυτικά στο hesprascongress.com

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η τελική καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου έχουν θεσμοθετηθεί τα ακόλουθα βραβεία.

ΒΡΑΒΕΙΟ “Γ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ” Αθλοθετούμενο από την οικογένεια του αείμνηστου Γεωργίου Πολυκράτη, και απομένεται στην καλύτερη ΕΡΥΕΝΗΤΙΚΗ ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. : Καλύτερη ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. : Καλύτερη ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(e-poster)

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε hesprascongress.com

V. Casoli

Phalloplasty from flap to erectile prosthesis

E. Luce

Update on BIA-ALCL

L. Legre

Free Fibula Microsurgical Transfers