13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΠΕΑΧ 16 – 19 Οκτωβρίου 2019 Ίδρυμα Ευγενίδου.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2019

Στα πλαίσια της εξειδικευμένης ενημέρωσης των συνέδρων καθιερώνεται μια νέα μορφή επιστημονικών παρουσιάσεων οι Εκτενείς Ανακοινώσεις.

Σκοπός μια Εκτενούς Ανακοίνωσης είναι η εμπεριστατωμένη παρουσίαση δημοφιλών και σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται στη σύγχρονη πρακτική της ειδικότητάς μας από συναδέλφους που έχουν μεγάλη προσωπική εμπειρία ή δημοσιεύσεις στις παρουσιαζόμενες τεχνικές. 

Πολλοί προσκεκλημένοι ομιλητές θα διανθίσουν με τις επιστημονικές τους απόψεις, εμπειρία & τεχνικές το φετινό συνέδριο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε hesprascongress.com

M. Cohen

Body Contouring

K. Tzafetta

Facial Reconstruction

B. Toth

Facelift