13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΠΕΑΧ 16 – 19 Οκτωβρίου 2019 Ίδρυμα Ευγενίδου.

Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε τις επιστημονικές σας εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες της επιστημονικής επιστροπής που παρουσιάζονται αναλυτικά στο hesprascongress.com

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2019

Στα πλαίσια της εξειδικευμένης ενημέρωσης των συνέδρων καθιερώνεται μια νέα μορφή επιστημονικών παρουσιάσεων οι Εκτενείς Ανακοινώσεις.

Σκοπός μια Εκτενούς Ανακοίνωσης είναι η εμπεριστατωμένη παρουσίαση δημοφιλών και σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται στη σύγχρονη πρακτική της ειδικότητάς μας από συναδέλφους που έχουν μεγάλη προσωπική εμπειρία ή δημοσιεύσεις στις παρουσιαζόμενες τεχνικές. 

Πολλοί προσκεκλημένοι ομιλητές θα διανθίσουν με τις επιστημονικές τους απόψεις, εμπειρία & τεχνικές το φετινό συνέδριο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε hesprascongress.com

N. Pallua

State of Art Lipofilling

J. Frame

Brazilian Abdominoplasty

F. Santanelli di Pompeo

Free style DIEP Flap
Breast reconstruction