Φόρμα Επικοινωνίας

Φορέας Διοργάνωσης

Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής

Δ/νση: Μέγαρο Ατρίνα, Κτήριο Β,  2ος Όροφος  , Λ.Κηφισίας 32, Μαρούσι , 151 25 Αθήνα

Τηλ. 210 7710116

e-mail: info@hespras.gr

URL: www.hespras.gr