Τι είναι το e-poster

Τα e-posters είναι η ηλεκτρονική εκδοχή των παραδοσιακών, τυπωμένων posters τα οποία παρουσιάζονται σε οθόνες. Ο περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος παρουσίασης των αναρτημένων ανακοινώσεων, έρχεται να αντικαταστήσει το παραδοσιακό τυπωμένο poster που είναι χρονοβόρο, δαπανηρό και καθόλου πρακτικό.

Συγκεκριμένα, η δημιουργία, υποβολή, διαχείριση και παρουσίαση των e-posters θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και θα γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησής τους στο συνεδριακό χώρο.

Πού και πότε θα παρουσιάζονται τα e-posters

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συνεδρίου θα υπάρχουν επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από τους οποίους οι σύνεδροι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε e-poster, οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά θέλουν.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, αντί για τα παραδοσιακά boards ανάρτησης των τυπωμένων posters, θα υπάρχουν μεγάλες οθόνες, υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης στις οποίες θα εμφανίζονται τα e-posters, κατά το δοκούν.

Επιπλέον, στα πλαίσια της σύγχρονης τάσης για διαθεσιμότητα της επιστημονικής γνώσης στο σύνολο της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς, τα e-posters θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.hesprascongress.com, με την άδεια των συγγραφέων τους.

Οδηγίες & Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων για αξιολόγηση ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

Η υποβολή των περιλήψεων για αξιολόγηση ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του online συστήματος πατώντας εδώ. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δε θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για παρουσίαση ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster) απαιτείται η προεγγραφή ενός από τους συγγραφείς στο Συνέδριο.

Δημιουργία και υποβολή των τελικών e-posters

Λεπτομέρειες για το σύνολο της διαδικασίας, αναφορικά με τη δημιουργία και την υποβολή των e-Posters, θα αποσταλούν στους υπεύθυνους συγγραφείς των e-posters ατομικά, μέσω email, μετά την έγκριση της εργασίας από την επιστημονική επιτροπή ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster).

Δημοσίευση αποδεκτών εργασιών

Η περίληψη όλων των εργασιών που θα παρουσιαστούν ως ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις θα δημοσιευθεί στον τόμο των περιλήψεων. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει σε κάθε ενδιαφερόμενο