Η περίοδος υποβολής εργασιών έχει ολοκληρωθεί.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους ως «Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση» (e–poster) στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν το αργότερο έως την 10 Σεπτεμβρίου 2019

Τι είναι το e-poster / η ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση

Τα e-posters είναι η ηλεκτρονική εκδοχή των παραδοσιακών, τυπωμένων posters-αναρτημένων ανακοινώσεων και παρουσιάζονται σε οθόνες. Ο περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος ηλεκτρονικής παρουσίασης των αναρτημένων ανακοινώσεων, έρχεται να αντικαταστήσει το παραδοσιακό τυπωμένο poster που είναι χρονοβόρο, δαπανηρό και καθόλου πρακτικό.
Συγκεκριμένα, η δημιουργία, υποβολή, διαχείριση και παρουσίαση των e-posters είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησής τους στο συνεδριακό χώρο.

Πού και πότε θα παρουσιάζονται τα e-posters

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συνεδρίου θα υπάρχουν επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους οι σύνεδροι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε e-poster, οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά θέλουν.
Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, αντί για τους παραδοσιακούς πίνακες ανάρτησης των τυπωμένων posters-αναρτημένων ανακοινώσεων , θα υπάρχουν μεγάλες οθόνες, υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης στις οποίες θα εμφανίζονται τα e-posters/ ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις, εκ περιτροπής.

Οδηγίες & Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων για αξιολόγηση ως e-poster /ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση

Η υποβολή των περιλήψεων για αξιολόγηση ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του online συστήματος πατώντας εδώ. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δε θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.
Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για παρουσίαση ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster) απαιτείται η προεγγραφή όλων των συγγραφέων στο Συνέδριο.

Δημιουργία και υποβολή των τελικών e-posters/ ηλεκτρονικά αναρτημένων  ανακοινώσεων

Λεπτομέρειες για το σύνολο της διαδικασίας, αναφορικά με τη δημιουργία και την υποβολή των E-Posters, θα αποσταλούν στους υπεύθυνους συγγραφείς των e-posters ατομικά, μέσω email, μετά την έγκριση της εργασίας από την επιστημονική επιτροπή ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster).

Δημοσίευση αποδεκτών εργασιών

Οι περιλήψεις όλων των εργασιών που θα γίνουν δεκτές ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν στον τόμο των περιλήψεων.