Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής σε συνεργασία με το ΔΣ της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου με  Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e–poster) να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Τι είναι το e-poster / η ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση

Τα e-posters είναι η ηλεκτρονική εκδοχή των παραδοσιακών, τυπωμένων posters-αναρτημένων ανακοινώσεων  καιπαρουσιάζονται σε οθόνες. Ο περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος ηλεκτρονικής παρουσίασης των αναρτημένων ανακοινώσεων, έρχεται να αντικαταστήσει το παραδοσιακό τυπωμένο poster που είναι χρονοβόρο, δαπανηρό και καθόλου πρακτικό.
Συγκεκριμένα, η δημιουργία, υποβολή, διαχείριση και παρουσίαση των e-posters είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησής τους στο συνεδριακό χώρο.

Πού και πότε θα παρουσιάζονται τα e-posters

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συνεδρίου θα υπάρχουν επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους οι σύνεδροι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε e-poster, οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά θέλουν.
Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, αντί για τους παραδοσιακούς πίνακες ανάρτησης των τυπωμένων posters-αναρτημένων ανακοινώσεων , θα υπάρχουν μεγάλες οθόνες, υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης στις οποίες θα εμφανίζονται τα e-posters/ ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις, εκ περιτροπής.
Επιπλέον, στα πλαίσια της σύγχρονης αντίληψης διεθνώς  για διαθεσιμότητα της επιστημονικής γνώσης στο σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, τα e-posters θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίουwww.hesprascongress.com, με την συγκατάθεση των συγγραφέων τους.

Οδηγίες & Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων για αξιολόγηση ως e-poster /ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση

Η υποβολή των περιλήψεων για αξιολόγηση ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του online συστήματος πατώντας εδώ. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δε θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.
Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για παρουσίαση ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster) απαιτείται η προεγγραφή ενός από τους συγγραφείς στο Συνέδριο.

Δημιουργία και υποβολή των τελικών e-posters/ ηλεκτρονικά αναρτημένων  ανακοινώσεων

Λεπτομέρειες για το σύνολο της διαδικασίας, αναφορικά με τη δημιουργία και την υποβολή των E-Posters, θα αποσταλούν στους υπεύθυνους συγγραφείς των e-posters ατομικά, μέσω email, μετά την έγκριση της εργασίας από την επιστημονική επιτροπή ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster).

Δημοσίευση αποδεκτών εργασιών

Οι περιλήψεις όλων των εργασιών που θα γίνουν δεκτές  ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα δημοσιευθούνστον τόμο των περιλήψεων.